22 February 2023

BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME

Yardım ve bağış nedir? 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun (“Kanun”) usul ve esaslarını belirleyen Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca bağış, kişinin ayni veya nakdi varlıklarından kendi iradesiyle karşılıksız olarak bir gerçek veya tüzel kişiye vermesi olarak tanımlanmıştır. Yardım ise, ihtiyacı gidermek maksadıyla doğrudan veya dolaylı olarak talep edilmesi halinde kişinin ayni veya nakdi varlıklarından karşılıksız veya […]
7 October 2022

TÜRKİYE MARKASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARININ TİCARİ HAYATA ETKİSİ

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tarafından üretilen, yerli üretim bir otomobilin tanıtıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “Made in Turkey” ibaresinin “Made in Türkiye” olarak değiştirilmesi talebi ile uluslararası mecrada Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları başlamıştır. 4 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile diğer devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü […]
11 May 2022

Türk Parası Kıymetİnİ Koruma Hakkındakİ 32 Sayılı Karara İlİşkİn Teblİğ’de Değİşİklİk

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 no.lu Karara ilişkin Tebliğ’de (2008-32/34 sayılı) 19.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. 21 Nisan 2022 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan değişiklikler hakkında bir açıklama yayınlamıştır. Döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olan sözleşmelerin ödeme yükümlülükleri nasıl gerçekleştirilmeli? Tebliğ’e göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında […]
9 May 2022

Beledİyelerİn Ödeme ve Borç Sorgulama Hİzmetlerİne İlİşkİn KVK Kurulu İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) 21 Nisan 2022 tarih ve 2022/388 numaralı kararı, 29 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz. Kararın Konusu Gelen ihbarlar üzerine Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bazı belediyelerin web sitelerinde yer alan çevrimiçi emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme/borç sorgulama sayfalarında, sadece T.C. kimlik numarası yazılarak kişilerin emlak bilgilerine herkes tarafından ulaşılabildiği anlaşılmıştır. Karar, […]