11 May 2022

Türk Parası Kıymetİnİ Koruma Hakkındakİ 32 Sayılı Karara İlİşkİn Teblİğ’de Değİşİklİk

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 no.lu Karara ilişkin Tebliğ’de (2008-32/34 sayılı) 19.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. 21 Nisan 2022 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan değişiklikler hakkında bir açıklama yayınlamıştır. Döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olan sözleşmelerin ödeme yükümlülükleri nasıl gerçekleştirilmeli? Tebliğ’e göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında […]
9 May 2022

Beledİyelerİn Ödeme ve Borç Sorgulama Hİzmetlerİne İlİşkİn KVK Kurulu İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) 21 Nisan 2022 tarih ve 2022/388 numaralı kararı, 29 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz. Kararın Konusu Gelen ihbarlar üzerine Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bazı belediyelerin web sitelerinde yer alan çevrimiçi emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme/borç sorgulama sayfalarında, sadece T.C. kimlik numarası yazılarak kişilerin emlak bilgilerine herkes tarafından ulaşılabildiği anlaşılmıştır. Karar, […]
21 February 2022

Araç Kİralama Sektöründe Kullanılan Kara Lİste Uygulamaları Hakkİnda KVK Kurulu İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) araç kiralama sektöründe kullanılan “kara liste” uygulamaları hakkındaki 23 Aralık 2021 tarih ve 2021/1304 numaralı ilke kararı, 20 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz. Kararın Konusu Yapılan ihbarlar sonrasında Kurul tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, araç kiralama sektöründeki şirketlerin “kara liste” olarak bilinen yazılım/uygulamalara […]
11 February 2022

İnternet Yayınlarına Getİrİlen Erİşİm Engelİ Kararlarına İlİşkİn AYM Pİlot Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 27 Ekim 2021 tarih ve 2018/14884 başvuru numaralı pilot kararı (“Karar”) 7 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Karar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Kanun”) uyarınca internet haber sitelerindeki yayınlara getirilen erişim engeli kararlarının, basın ve ifade özgürlükleri ile etkili başvuru hakkı çerçevesinde […]