23 January 2021

Değerlİ Konut Vergİsİ Hakkında Sık Sorulan Sorular

2019 senesinde, 7194 sayılı kanun ile hayatımıza giren Değerli Konut Vergisi, Şubat 2020’de yürürlüğe giren 7221 sayılı kanundaki hükümler ile düzeltilmiş ve uygulanması bir sonraki seneye ertelenmiştir. 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ise bu verginin nasıl uygulanacağı konusuna açıklama getirmektedir. Yapılan tüm değişiklikler neticesinde, değerli konut vergisi konusunda sık sorulan soruları […]
29 October 2020

Bİyometrİk İmzanın Açık Rıza Alınmadan İşlenememesİne Daİr Kİşİsel Verİlerİ Koruma Kurulu Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVK Kurulu), 27 Ağustos 2020 tarih ve 2020/649 numaralı kararında, biyometrik imzanın Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yer alan imza düzenlemeleri kapsamına girmediğini, bu sebeple 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ilgilinin açık rızası alınmaksızın işlenemeyeceğine karar vermiştir. Biyometrik İmza Nedir? TBK’nın imzaya ilişkin 15. maddesi, el yazısı ile atılan ıslak imza ve güvenli elektronik […]
29 October 2020

Decision Of The Turkish Data Protection Authority On The Processing Of Biometric Signature Without Explicit Consent

In its decision dated 27 August 2020 (No: 2020/649, the Turkish Data Protection Authority (DPA) decided that biometric signatures are not covered by the provisions of the Turkish Code of Obligations (TCO) regulating signatures, and that biometric signatures therefore cannot be processed without the explicit consent of the data subject in accordance with Law No: 6698 on the Protection of […]
23 October 2020

AYM, Kurumsal E-Posta Yazışmalarının İşveren Tarafından İzİnsİz İncelenmesİnİn Hak İhlalİ Olduğuna Karar Verdİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan E.Ü. bireysel başvurusu kararında (Başvuru No: 2016/13010), çalışanın kurumsal eposta hesabındaki yazışmaların çalışana herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan incelenmesinin, kişisel verilerin korunması hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlali olduğuna karar vermiştir. Başvuru Konusu Olay: Başvurucunun ekip arkadaşları, ekip liderinin başvurucuya olan tutumu ve başvurucunun ekip arkadaşlarına olan olumsuz davranışları nedeniyle işverene […]