30 September 2021

Aşı olmayan personellerden PCR testİ talep edİlmesİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli bildirisi uyarınca, 06.09.2021 tarihi itibariyle işverenlerin Covid-19 aşısını tamamlamamış olan personellerden haftada bir kere PCR testi isteyebileceği düzenlenmiştir. Bildiri ile getirilen yenilikler nelerdir? Bildiri uyarınca Covid-19 aşısı olmayan personellerden 06.09.2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları kişisel verileri koruma mevzuatına uygun olarak kayıt altına […]
15 September 2021

Time Limit to Apply to the ECtHR Reduced from 6 Months to 4 Months

Following ratification of Protocol No. 15 to the European Convention of Human Rights by all Member States, the time limit to lodge an application before the European Court of Human Rights (ECtHR) has been reduced from 6 months to 4 months, as of the date of exhaustion of all domestic remedies. Protocol No. 15 was originally adopted on 24 June […]
15 September 2021

AİHM’e Başvuru Süresİ 6 Aydan 4 Aya Düşürüldü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru süresi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 15 No.’lu Protokol’ün tüm üye ülkeler tarafından onaylanması üzerine, tüm iç hukuk yolları tükendikten itibaren, 6 aydan 4 aya düşürülmüştür. Aslen 24 Haziran 2013’te kabul edilen 15 No.’lu Protokol, yürürlüğe girebilmek için, uzun süredir tüm üye ülkeler tarafından onaylanmayı bekliyordu. Protokol’ün son olarak İtalya tarafından 21 Nisan 2021’de […]
17 August 2021

Emlak Vergısıne Temel Oluşturan Değerlerdeki Artış

Emlak vergisine temel oluşturan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, her 4 yılda bir Takdir Komisyonları tarafından tespit ve takdir edilmektedir. Metrekare birim fiyatları her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenmektedir. 2022-2025 yılları asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer tespitlerinde uyulacak usul ve esasların belirtildiği 2021/1 Seri No.lu Emlak […]