23 October 2020

AYM, Kurumsal E-Posta Yazışmalarının İşveren Tarafından İzİnsİz İncelenmesİnİn Hak İhlalİ Olduğuna Karar Verdİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan E.Ü. bireysel başvurusu kararında (Başvuru No: 2016/13010), çalışanın kurumsal eposta hesabındaki yazışmaların çalışana herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan incelenmesinin, kişisel verilerin korunması hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlali olduğuna karar vermiştir. Başvuru Konusu Olay: Başvurucunun ekip arkadaşları, ekip liderinin başvurucuya olan tutumu ve başvurucunun ekip arkadaşlarına olan olumsuz davranışları nedeniyle işverene […]
23 October 2020

The Constitutional Court Holds Inspection Of Employees’ Corporate E-Mails By The Employer Without Prior Notification Amounts To A Violation Of Constitutional Rights

In its decision in the E.Ü. individual application (No: 2016/13010, published in the Official Gazette dated March 14, 2020) the Constitutional Court held that the inspection of employees’ corporate e-mail correspondence without prior notification is a violation of their right to protection of personal data and the right to privacy of communication. Full text of the judgment (in Turkish) is […]
14 August 2020

5651 Sayılı Internet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler

7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 7253 sayılı Kanun ile, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da sosyal medya ağlarının denetimine yönelik olanlar başta olmak üzere birtakım değişiklikler yapılmıştır. […]
24 June 2020

Postponement of registration deadline to Data Controllers Registry

Pursuant to Law No: 6698 on the Protection of Personal Data, all data controllers except those that meet certain exemption criteria have to register in the Data Controllers Registry (the “Registry”). The Turkish Data Protection Authority (DPA) had earlier postponed the deadline to enrol in the Registry to June 30, 2020. By its Decision No: 2020/482, dated June 23, 2020, […]