21 February 2022

Araç Kİralama Sektöründe Kullanılan Kara Lİste Uygulamaları Hakkİnda KVK Kurulu İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) araç kiralama sektöründe kullanılan “kara liste” uygulamaları hakkındaki 23 Aralık 2021 tarih ve 2021/1304 numaralı ilke kararı, 20 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz. Kararın Konusu Yapılan ihbarlar sonrasında Kurul tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, araç kiralama sektöründeki şirketlerin “kara liste” olarak bilinen yazılım/uygulamalara […]
11 February 2022

İnternet Yayınlarına Getİrİlen Erİşİm Engelİ Kararlarına İlİşkİn AYM Pİlot Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 27 Ekim 2021 tarih ve 2018/14884 başvuru numaralı pilot kararı (“Karar”) 7 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Karar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Kanun”) uyarınca internet haber sitelerindeki yayınlara getirilen erişim engeli kararlarının, basın ve ifade özgürlükleri ile etkili başvuru hakkı çerçevesinde […]
3 January 2022

LIBOR’un Sona Ermesİ ve Mevcut Sözleşmelerİn Durumu

LIBOR Probleminin Tanımı Bu çalışmanın konusunu oluşturan London Interbank Offered Rate (LIBOR) faiz oranı 2021 sonu itibariyle yayınlanmayacaktır. Bunun üzerine sözleşmelerde esas alınacak faiz oranları için dünyanın çeşitli finans odakları farklı referans oranlar belirleme yoluna gitmişlerdir. Uygulamada LIBOR’un yerini alacak farklı Risksiz Referans Oranları (Risk Free Rates, RFRs) için çeşitli çalışma grupları kurulmuş olup farklı para birimleri için farklı RFR’ler […]
30 September 2021

Aşı olmayan personellerden PCR testİ talep edİlmesİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli bildirisi uyarınca, 06.09.2021 tarihi itibariyle işverenlerin Covid-19 aşısını tamamlamamış olan personellerden haftada bir kere PCR testi isteyebileceği düzenlenmiştir. Bildiri ile getirilen yenilikler nelerdir? Bildiri uyarınca Covid-19 aşısı olmayan personellerden 06.09.2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları kişisel verileri koruma mevzuatına uygun olarak kayıt altına […]