24 June 2020

Verİ Sorumluları Sİcİlİ’ne kayıt süresİ ertelendİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belli muafiyet kriterlerini karşılayanlar hariç olmak üzere tüm veri sorumluları, Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt ile yükümlüdür. Sicile kayıt için son tarih, daha önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 30 Haziran 2020’ye ertelenmişti. Kurul, 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile, • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali […]
16 April 2020

Binding Corporate Rules as an Additional Mechanism to be Used For Overseas Transfers of Personal Data

The Turkish Data Protection Authority (“DPA”) announced on 10 April 2020 that it will accept Binding Corporate Rules (“BCRs”) as an additional mechanism to be used for overseas transfers of personal data.The DPA’s announcement (in Turkish) is available here. 1. What are Binding Corporate Rules? BCRs are internal data privacy policies regulating intra-organizational data transfers within multinational groups of companies […]
16 April 2020

Yurtdışına Verİ Aktarımında Kullanılabilecek Yöntemlerden Bağlayıcı Şirket Kuralları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVK Kurumu”), 10 Nisan 2020 tarihli duyurusu ile, Bağlayıcı Şirket Kuralları’nı yurtdışına veri aktarımında kullanılabilecek yöntemlerden biri olarak belirlediğini duyurdu. 1. Bağlayıcı Şirket Kuralları Nelerdir? Bağlayıcı Şirket Kuralları, çok uluslu şirket toplulukları veya uluslararası kuruluşların kendi içlerinde yapacakları veri aktarımlarını düzenleyen, veri güvenliğine ilişkin iç politikalardır. Bu Kurallar temelde, grup şirketler arasında gerçekleştirilecek veri aktarımlarında veri […]
20 September 2019

The Constitutional Court: Imposition of a broadcast ban based on Article 3(2) of the Press Code violates the principle of legality

In a unanimous decision dated July 11, 2019, (O.G. September 17, 2019) the Turkish Constitutional Court held that a broadcast ban on news relating to the investigation carried out by the Turkish Grand National Assembly on four former cabinet ministers in the wake of the December 17-25 corruption probes constituted a violation Articles 26 and 28 of the Turkish Constitution […]