2 March 2021

Covid-19 Nedenİyle Alınan Tedbİrlerİn Güncel Lİstesİ

01.03.2021: Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/5 sayılı genelgesiyle Covid-19 ile mücadelede yeni “kontrollü normalleşme” süreci başlatılmıştır. Buna göre sokağa çıkma yasaklarında ve kimi ticari işletmelerin çalışma koşul ve saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, Covid-19 vaka sayılarına göre her ilde farklı uygulanacaktır. 19.02.2021: Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanma süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. 02.12.2020: 3246, 3247 ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile […]
2 March 2021

Updated List of Covid-19 Measures

March 1, 2021: By a decision of the President’s cabinet, the “restricted normalization” process in the fight with Covid-19 has begun. Accordingly, there have been few changes in the existing curfews and work hours and conditions of certain commercial entities. Depending on the number of Covid-19 cases in each city, the applicability of these new measures will vary. February 19,2021: […]
18 May 2020

Conmmunique On The Implementation Of Restrictions Upon Dividend Distribution, As Part Of The Covid-19 Financial Precautions

In an attempt to clarify and to ease the monetary control provisions imposed on April 17, 2020 as part of the Covd-19 Financial Precautions Legislation (Interim Article 13, appended to Law No. 6102 through Law No. 7244, OG April 17, 2020, No. 31102), the Ministry of Commerce issued a “Communiqué on the Implementation of Interim Article 13″ (OG May 17, […]
4 May 2020

Covid-19 Sebebi İle Yargıda Sürelerİn Durması

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamada bazı süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 30 Mart 2020 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı ile de tutuklu iş ve işlemler hariç olmak üzere kamu davalarının açılması ve duruşmaların yapılmasının 30.04.2020 tarihinden sonrasına […]