2 November 2020

Updated List of Covid-19 Measures

December 1, 2020: The Ministry of Interior has announced that, until further notice, there will be a curfew every week day from 21:00 till 05:00, across the country. There will be a lock down starting from from 21:00 every Friday night, until 05:00 every Monday morning. The new working hours of state offices will be 10:00 to 16:00. Persons that […]
2 November 2020

Covid-19 Nedenİyle Alınan Tedbİrlerİn Güncel Lİstesİ

1.12.2020: İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu genelge ile, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar tüm ülke genelinde hafta içi her gün 21:00 ve 05:00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21:00’den Pazartesi sabah 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeni çalışma saatleri 10:00- 16:00 arası olarak belirlenmiştir. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerin toplu […]
18 May 2020

Conmmunique On The Implementation Of Restrictions Upon Dividend Distribution, As Part Of The Covid-19 Financial Precautions

In an attempt to clarify and to ease the monetary control provisions imposed on April 17, 2020 as part of the Covd-19 Financial Precautions Legislation (Interim Article 13, appended to Law No. 6102 through Law No. 7244, OG April 17, 2020, No. 31102), the Ministry of Commerce issued a “Communiqué on the Implementation of Interim Article 13″ (OG May 17, […]
4 May 2020

Covid-19 Sebebi İle Yargıda Sürelerİn Durması

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamada bazı süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 30 Mart 2020 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı ile de tutuklu iş ve işlemler hariç olmak üzere kamu davalarının açılması ve duruşmaların yapılmasının 30.04.2020 tarihinden sonrasına […]