24 March 2020

Covid-19 Salgını ve Sözleşmesel Yükümlülükler

2019 yılının Aralık ayı içerisinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı oldukça kısa bir sürede etkisi altına alan, COVID-19 salgını 11 Mart 2020 itibari ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” (bölgeler ve kıtalar ötesi, tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan salgın) olarak ilan edilmiştir. Söz konusu salgının etkileri ülkemizde de hızla hissedilmeye başlamıştır. Salgının, toplum sağlığına […]
24 March 2020

Corona Pandemic – Faq and Answers For Employers 2

This includes our answers to frequently asked questions by employers and our suggested solutions to new problems emerging due to the Covid-19 pandemic.. • What is half-salary method? Pursuant to Article 40 of the Labour Code, “The employee who cannot work or who is not engaged in work due to compelling circumstances, set forth in subsections III of Articles 24 […]
24 March 2020

Corona Salgını – İşverenlere Yönelik Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 2

Bu metin, Covid-19 salgını nedeniyle günden güne gelişen olaylar çerçevesinde, işverenlerden sıklıkla gelen sorulara verdiğimiz cevapları ve yeni ortaya çıkan problemlere ilişkin önerdiğimiz çözüm yollarını içermektedir. • Yarım ücret uygulaması nedir? İş Kanunu’nun 40. Maddesine göre ‘’24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her […]
23 March 2020

Corona Salgını – İşverenlere Yönelik Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Covid-19 virüsünün hızla yayıldığı şu dönemde tüm işyerleri hem çalışanlarını ve çevredekileri korumak, hem de işi sürdürebilmek için bir takım tedbirler almak zorunda kalmaktadır. Bu metin, konuyla ilgili sık sorulan soruları içeren işverenlere yönelik bir kılavuzdur. İşveren işyerinde ne tür önlemler alabilir? İşveren’in Türk Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesi uyarınca, işçiyi gözetme yükümlülüğü ve işçinin sağlıklı bir ortamda çalışması için gerekli […]