21 April 2020

Covid-19 Salgını Dönemİnde Kar Dağıtımı

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı `Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 12. maddesi ile sermaye şirketleri bakımından önemli bir düzenleme öngörülmüştür. 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`na eklenen Geçici 13. madde şu şekildedir: “GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 […]
21 April 2020

Dividend Distribution During Covid-19 Pandemic

The Law on Reducing the Effects of the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and the Law on the Amendment of Certain Laws No. 7244 (“Law”), published in Turkish Official Gazette of 17 April 2020, introduced a significant regulation for corporations. The Provisional Article 13 added to Turkish Commercial Code (“TCC”) reads as follows: “PROVISIONAL ARTICLE 13 […]
17 April 2020

Covid-19 İle Mücadele Süresİ Boyunca Uygulanmak Üzere İş Hukukuna Getİrİlen Yenİ Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 16.04.2020 tarihinde kabul edilen ve 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7224 sayılı Kanun, Covid-19 salgını sürecinde iş hukuku kapsamında uygulanacak birçok yeni düzenleme getirmiştir. Bu yazı, söz konusu Kanun’un uygulanması hakkında bilgilendirmek ve tereddütleri gidermeyi amaçlamaktadır. • 7224 sayılı kanun uyarınca İşveren çalışanı ücretsiz izne çıkartabilir mi? Koşulları nedir? 7224 sayılı Kanun, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 […]
17 April 2020

New Employment Rules Introduced by the Law No. 7224 For Covid-19 Pandemic Period

The No. 7244 adopted at Grand National Assembly of Turkey on 16.04.2020 and published in Turkish Official Gazette of 17.04.2020 introduces several new rules within the scope of labour law practice during Covid-19 pandemic. This document is prepared to provide guidance and clarity on the application of these new rules. • Can the employer force the employee to take unpaid […]