17 August 2021

Emlak Vergısıne Temel Oluşturan Değerlerdeki Artış

Emlak vergisine temel oluşturan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, her 4 yılda bir Takdir Komisyonları tarafından tespit ve takdir edilmektedir. Metrekare birim fiyatları her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenmektedir. 2022-2025 yılları asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer tespitlerinde uyulacak usul ve esasların belirtildiği 2021/1 Seri No.lu Emlak […]
23 January 2021

Değerlİ Konut Vergİsİ Hakkında Sık Sorulan Sorular

2019 senesinde, 7194 sayılı kanun ile hayatımıza giren Değerli Konut Vergisi, Şubat 2020’de yürürlüğe giren 7221 sayılı kanundaki hükümler ile düzeltilmiş ve uygulanması bir sonraki seneye ertelenmiştir. 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ise bu verginin nasıl uygulanacağı konusuna açıklama getirmektedir. Yapılan tüm değişiklikler neticesinde, değerli konut vergisi konusunda sık sorulan soruları […]
29 October 2020

Bİyometrİk İmzanın Açık Rıza Alınmadan İşlenememesİne Daİr Kİşİsel Verİlerİ Koruma Kurulu Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVK Kurulu), 27 Ağustos 2020 tarih ve 2020/649 numaralı kararında, biyometrik imzanın Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yer alan imza düzenlemeleri kapsamına girmediğini, bu sebeple 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ilgilinin açık rızası alınmaksızın işlenemeyeceğine karar vermiştir. Biyometrik İmza Nedir? TBK’nın imzaya ilişkin 15. maddesi, el yazısı ile atılan ıslak imza ve güvenli elektronik […]
29 October 2020

Decision Of The Turkish Data Protection Authority On The Processing Of Biometric Signature Without Explicit Consent

In its decision dated 27 August 2020 (No: 2020/649, the Turkish Data Protection Authority (DPA) decided that biometric signatures are not covered by the provisions of the Turkish Code of Obligations (TCO) regulating signatures, and that biometric signatures therefore cannot be processed without the explicit consent of the data subject in accordance with Law No: 6698 on the Protection of […]