15 September 2021

Time Limit to Apply to the ECtHR Reduced from 6 Months to 4 Months

Following ratification of Protocol No. 15 to the European Convention of Human Rights by all Member States, the time limit to lodge an application before the European Court of Human Rights (ECtHR) has been reduced from 6 months to 4 months, as of the date of exhaustion of all domestic remedies. Protocol No. 15 was originally adopted on 24 June […]
15 September 2021

AİHM’e Başvuru Süresİ 6 Aydan 4 Aya Düşürüldü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru süresi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 15 No.’lu Protokol’ün tüm üye ülkeler tarafından onaylanması üzerine, tüm iç hukuk yolları tükendikten itibaren, 6 aydan 4 aya düşürülmüştür. Aslen 24 Haziran 2013’te kabul edilen 15 No.’lu Protokol, yürürlüğe girebilmek için, uzun süredir tüm üye ülkeler tarafından onaylanmayı bekliyordu. Protokol’ün son olarak İtalya tarafından 21 Nisan 2021’de […]
17 August 2021

Emlak Vergısıne Temel Oluşturan Değerlerdeki Artış

Emlak vergisine temel oluşturan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, her 4 yılda bir Takdir Komisyonları tarafından tespit ve takdir edilmektedir. Metrekare birim fiyatları her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenmektedir. 2022-2025 yılları asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer tespitlerinde uyulacak usul ve esasların belirtildiği 2021/1 Seri No.lu Emlak […]
23 January 2021

Değerlİ Konut Vergİsİ Hakkında Sık Sorulan Sorular

2019 senesinde, 7194 sayılı kanun ile hayatımıza giren Değerli Konut Vergisi, Şubat 2020’de yürürlüğe giren 7221 sayılı kanundaki hükümler ile düzeltilmiş ve uygulanması bir sonraki seneye ertelenmiştir. 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ise bu verginin nasıl uygulanacağı konusuna açıklama getirmektedir. Yapılan tüm değişiklikler neticesinde, değerli konut vergisi konusunda sık sorulan soruları […]