Emlak Vergısıne Temel Oluşturan Değerlerdeki Artış

Emlak vergisine temel oluşturan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, her 4 yılda bir Takdir Komisyonları tarafından tespit ve takdir edilmektedir. Metrekare birim fiyatları her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenmektedir.

2022-2025 yılları asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer tespitlerinde uyulacak usul ve esasların belirtildiği 2021/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Mart ayında yayınlanmıştır. Ayrıca 2022 yılından itibaren 4 yıl süre ile geçerli olacak değerler, Takdir Komisyonlarınca belirlenmiş ve 30 Haziran 2021 itibariyle mahalle muhtarlıklarına asılmıştır.

Emlak vergisi değeri belirlenirken dikkate alınması gereken hususlar nelerdir?

Değer artış oranı belirlenirken; cadde veya sokağın oluşma biçimi, alt yapı ve ulaşım imkanlarının zenginleşip zenginleşmediği, mevcut yapılaşma ve imar şartlarında değer artışına sebep olacak bir değişiklik olup olmadığı gibi emlak vergisi değerini yukarı taşıyacak objektif kriterlerin dikkate alınması gereklidir. Ayrıca, emlak vergi değeri artışı belediyelerin hizmet artışının sağlanması ile de paralel olmalıdır.

2021 yılı Takdir Komisyon Kararları ne gibi değişiklikler getirmiştir?

2021 yılı Takdir Komisyon Kararları ile 2022 yılından itibaren geçerli olacak değerlerde %150’ye varan artışlar yapılmıştır. Yapılan artışın, yukarıda belirtilen kriterler hiç dikkate alınmadan yapıldığı değerlendirilmektedir. Bu sebeple yazılı ve görsel basında da artış oranları sıklıkla eleştirilmektedir. Ayrıca 1,5 yıldır devam eden ve sosyoekonomik hayatı derinden etkileyen pandemi koşullarının da hiç göz önüne alınmadığı söylenmekte ve bu da büyük bir eksiklik olarak nitelendirilmektedir. Değer artış oranlarındaki objektif koşulların sağlanmaması hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir.

Belirtmek gerekir ki, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen değerler hakkında Emlak Vergisi Kanunu geçici 23’üncü maddesinde önemli bir düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme uyarınca, Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen metrekare birim değeri 2017 yılında uygulanan birim değerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, aşan kısım dikkate alınmayacaktır. Ancak söz konusu düzenleme sadece 2018-2021 yılları arasındaki geçmiş takdir dönemini kapsamaktadır. 2021 yılı Takdir Komisyonu Kararları açısından böyle bir tavan uygulaması yapılmamıştır ve bu da metrekare birim değerlerinin aşırı ve orantısız artmasına sebebiyet vermiştir.

Emlak vergisindeki artış oranlarına nasıl itiraz edilebilir? Dava açmak mümkün müdür?

Mükellefler bu konuda Vergi Mahkemesinde iptal davası açabilirler. Vergi Mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür. 30 Haziran itibariyle askıya çıkmış olan söz konusu değerlere karşı, 30 Temmuz’a kadar dava açılması gereklidir. Ancak adli tatilin bu döneme denk gelmesi nedeniyle dava açma süresi 1 Eylül’e ve yasa gereği adli tatilin son gününe denk gelen sürelerin de 1 hafta uzaması sebebiyle, 7 Eylül günü mesai bitimine kadar uzamıştır. Mükelleflerin emlak vergi değerleri için dava açmalarının son tarihi 7 Eylül 2021’dir. Bu tarihi geçiren mükellefler dava açma konusunda hak kaybı yaşayacaktır ve önümüzdeki 4 yıl boyunca ilan edilen değerler üzerinden vergilendirileceklerdir.