Verİ Sorumluları Sİcİlİ’ne kayıt süresİ ertelendİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belli muafiyet kriterlerini karşılayanlar hariç olmak üzere tüm veri sorumluları, Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt ile yükümlüdür.

Sicile kayıt için son tarih, daha önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 30 Haziran 2020’ye ertelenmişti.

Kurul, 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30 Eylül 2020 tarihine,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 Mart 2021 tarihine,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin ise 31 Mart 2021 tarihine

ertelenmesine karar vermiştir.

Konuyla ilgili Kurum tarafından yayınlanan duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.