Covid-19 Salgınının Adlİ ve İdarİ Sürelere Etkisi

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Mart 2020’de yürürlüğe girmiştir. Kanun’un Geçici 1. Maddesi ile, COVID-19 salgını nedeniyle yargıya ilişkin sürelerin çoğunluğu durdurulmuştur.

Bu doğrultuda, dava açma, icra takibi başlatma, itiraz, zamanaşımı süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda belirlenen süreler, geriye dönük olarak 13 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilecektir.

Durma süresinin başladığı tarihte bitmesine 15 gün veya daha az kalmış olan süreler; durmanın sona erdiği tarihten itibaren 15 gün sonra bitmiş sayılırlar.

Gözaltı, tutuklama, el koyma vb. koruma tedbirlerine ilişkin süreler, ihtiyati tedbirleri tamamlayan merasimlere ilişkin süreler ile suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, bu düzenleme kapsamı dışında tutulmuştur.

Yargıya ilişkin sürelerin durmasında resmi kurumların uygulamasının farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda 7226 sayılı Kanun’un TÜRKPATENT nezdinde yapılacak işlemleri de kapsadığını teyit etmiştir. Benzer şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, 30 Mart 2020 tarihli genelgesi ile, tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılacak işlemler yönünden de zorunlu idari başvuru süreleri, işlemlere karşı itiraz ve dava açma süreleri gibi sürelerin de 7226 sayılı Kanun kapsamına girdiğini teyit etmiştir. Buna karşılık, Rekabet Kurumu’ndan henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olup, Kurum yetkililerince verilen şifahi bilgiye göre 7226 sayılı Kanun, şu an için Kurum nezdinde yapılacak işlemleri kapsamamaktadır.

Av. Yiğit Kaynar