6 April 2020

Legal And Administrative Periods During The Covid-19 Pandemic

Law No: 7726 on Amendments to Certain Laws (the “Law”) came into force on 26 March 2020. Pursuant to Temporary Article 1 of the Law, the majority of legal periods have stopped running in the light of the COVID-19 pandemic. Accordingly, all periods relating to the origination, use or termination of a right, such as limitation periods for filing lawsuits, […]
6 April 2020

Covid-19 Salgınının Adlİ ve İdarİ Sürelere Etkisi

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Mart 2020’de yürürlüğe girmiştir. Kanun’un Geçici 1. Maddesi ile, COVID-19 salgını nedeniyle yargıya ilişkin sürelerin çoğunluğu durdurulmuştur. Bu doğrultuda, dava açma, icra takibi başlatma, itiraz, zamanaşımı süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda belirlenen süreler, geriye dönük olarak 13 Mart […]
29 March 2020

Covid-19 Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisı

Covid-19 salgını toplumu hem sosyal, hem de ekonomik yönden olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Özellikle, ticari faaliyetler kapsamında karşılıklı olarak akdedilen sözleşmeler tarafların omuzlarında kaldıramayacakları birer yük haline gelmektedir. Bu yazımızın içeriğinde salgının kira sözleşmeleri üzerindeki sonuçlarına değinirken, tarafların başvurabileceği hukuki çözüm yollarına da yer veriyor olacağız. 1. Covid-19 salgını kira ödeme borcu açısından mücbir sebep teşkil eder mi? Doktrin ve […]
24 March 2020

Covid-19 Salgını ve Sözleşmesel Yükümlülükler

2019 yılının Aralık ayı içerisinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı oldukça kısa bir sürede etkisi altına alan, COVID-19 salgını 11 Mart 2020 itibari ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” (bölgeler ve kıtalar ötesi, tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan salgın) olarak ilan edilmiştir. Söz konusu salgının etkileri ülkemizde de hızla hissedilmeye başlamıştır. Salgının, toplum sağlığına […]