18 May 2020

Covid-19 Nedenİyle Alınan Tedbİrlerİn Güncel Lİstesİ

19.05.2020: İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde 22.05.2020 saat 24.00’ten itibaren 26.05.2020 saat 24.00’e kadar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. 19.05.2020: İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 14 Büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlerarası seyahat yasağı 3 Haziran 2020 geceyarısına kadar devam edecek. 17.05.2020: Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. maddesi ile 2019 yılında şirketlerin kar dağıtımına getirilen sınırlamaların istisnalarını düzenlemek üzere, `6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun […]
18 May 2020

Updated List of Covid-19 Measures

May 19, 2020: The Ministry of Internal Affairs declared four days of curfew for all over Turkey from May 22, 2020 12 am to May 26, 2020 12 am. May 19, 2020: The Ministry of Internal Affairs extended the temporary suspension of all travel to 14 major cities and Zonguldak until midnight of June 3, 2020. May 17, 2020: The […]
18 May 2020

Conmmunique On The Implementation Of Restrictions Upon Dividend Distribution, As Part Of The Covid-19 Financial Precautions

In an attempt to clarify and to ease the monetary control provisions imposed on April 17, 2020 as part of the Covd-19 Financial Precautions Legislation (Interim Article 13, appended to Law No. 6102 through Law No. 7244, OG April 17, 2020, No. 31102), the Ministry of Commerce issued a “Communiqué on the Implementation of Interim Article 13″ (OG May 17, […]
4 May 2020

Covid-19 Sebebi İle Yargıda Sürelerİn Durması

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamada bazı süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 30 Mart 2020 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı ile de tutuklu iş ve işlemler hariç olmak üzere kamu davalarının açılması ve duruşmaların yapılmasının 30.04.2020 tarihinden sonrasına […]